Materjalid õpetajale

See osa sisaldab teavet juhendajatele/tuutoritele, kelle ülesandeks on toetada õppijate õpioskuste arendamist. Siit leiad ka soovitused kuidas küsimustikku kasutada ning täiendavat teavet, mis võib olla kasulik sulle kui tuutorile. Täiendav materjal on projekti rahvusvahelise iseloomu tõttu inglise keeles. Vabandame seepärast.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning 2006/962/CE) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006H0962
Concept paper. Designing and communicating L2L Self-assessment questionnaire.
Training of tutors‘ materials
Example of Learning diary for Teachers