Õpetajale/Juhendajale

Õppima õppimist innustav juhend on loodud selleks, et aidata arendada õpioskust.Õppima õppimist innustav juhend on loodud selleks, et aidata arendada õpioskust.Sulle kui õpetajale võiks see olla kasulik kahel eesmärgil:

  1. enda õpioskuste arendamiseks, kuna oled ka ise õppija;
  2. aidata oma õppijatel arendada õpioskusi.

Me võtame aluseks, et õpioskused  koosnevad viiest osast:

  1. Oskusest ennast motiveerida ja arendada oma enesehinnangut;
  2. Suutlikkusest sõnastada oma õpikogemusi;
  3. Võimest planeerida oma aega;
  4. Võimest korrastada informatsiooni;
  5. Suutlikkust õppida rühmas.

Võid seda õpioskuste hindamise vahendit kasutada nii üksikute õppijatega kui ka gruppidega, et leida ühiseid  õpioskuste probleeme. Enesehindamise küsimustiku tulemused on hea alus selleks, et arutada õppijatega nende õppimise probleeme, õppijate õpiraskuseid.

Alajaotuses „õpetaja materjalid” anname rohkem teavet selle kohta, mis võiks olla kasulik sinule kui õpetajale/juhendajale. See on õppimise oskusest ja sellest kuidas õpetaja saab seda enesehindamise küsimustikku kasutada. Seal on ka täiendavat teavet, mis võib olla kasulik sulle kui õpioskuse konsultandile. Täiendavad materjalid on inglise keeles kuna projekt on rahvusvaheline.

Projekti peamine tulem on õpioskuste enesehindamise küsimustik. Soovitame sellele kõigepealt sinul kui õpetajal ise nendele küsimustele vastata. See aitab sul hiljem paremini tulemustest ja soovitustest aru saada.

Võid kasutada enesehindamise küsimustiku ja soovituste veebi versiooni või laadida alla PDF versioon. Kui kasutad PDF versiooni, prindi see välja ja täida ära. Seejärel laadi alla soovitused ja leia edaspidiste tegevuste juhised vastavalt oma tulemustele. Kui täidad veebiversiooni, saad tulemused ja soovitused edasiseks tegutsemiseks automaatselt.

Mine L2L enesehindamise küsimustiku juurde
Lae alla L2L enesehindamise küsimustiku PDF versioon
Lae alla soovituste PDF versioon
Juhised õpipäeviku kasutamiseks
Vali õpetaja materjalid