Õppijad

Õppima õppimist innustav materjal (Intelligent Guide for Learn to Learn/IG4L2L) on loodud selleks, et aidata arendada õpioskust.Õppima õppimist innustav materjal (Intelligent Guide for Learn to Learn/IG4L2L) on loodud selleks, et aidata arendada õpioskust.

Õpioskus koosneb viiest osast:

  1. Oskusest ennast motiveerida ja arendada oma enesehinnangut;
  2. Suutlikkusest sõnastada oma õpikogemusi;
  3. Võimest planeerida oma aega;
  4. Võimest korrastada informatsiooni;
  5. Suutlikkust õppida rühmas.

Me nimetame seda vahendit “juhendiks”, sest see näitab õppija tugevaid ja nõrku külgi ning annab soovitusi kuidas arendada oma õpioskusi, et olla parem õppija.

Täida küsimustik ja sa näed, millised oskused või võimed saavad kõige vähem punkte. Need võivad olla sinu õppimisel takistuseks. Just neid, madala punktisumma saanud oskusi, tuleb arendada. Siit algab sinu teekond oma õpioskuste täiendamiseks ja arendamiseks.

Küsimustikku võib kasutada iseseisvalt enesetäiendamise eesmärgil. Kuid meie kogemused näitavad, et sageli võib üksi probleemide lahendamine olla väga raske. Paljudel juhtudel vajame abi ja julgustust teistelt inimestelt. Abi võid paluda kaasõppijatelt, töökaaslastelt, sõpradelt ja koolitajalt/õpetajalt. Ära kahtle neilt abi paluda.

Võid kasutada enesehindamise küsimustiku ja soovituste veebi versiooni või laadida alla PDF versioon. Kui kasutad PDF versiooni, prindi see välja ja täida ära. Seejärel laadi alla soovitused ja leia edaspidiste tegevuste juhised vastavalt oma tulemustele. Kui täidad veebiversiooni, saad tulemused ja soovitused edasiseks tegutsemiseks automaatselt.

Mine L2L enesehindamise veebi küsimustiku juurde
Lae alla L2L enesehindamise küsimustiku PDF versioon
Lae alla soovituste PDF versioon
Juhised õpipäeviku kasutamiseks