Õppimine on teadmiste või oskuste omandamine läbi õpingute, praktilise kogemuse või koolis meile antud õppetundide kaudu. Õppida saab koolis, kolledžis või teistes institutsioonides, õppida saab ise või koos sõpradega. Õppida saab midagi tehes, oma töökohal, valmistudes eksamiks, lihtsalt kodutööd tehes või mingi muu kogemuse kaudu.

Enese õpioskuste tundmine aitab paremini õppida. Peale küsimustele vastamist arutleme sinu õppimisoskuse üle.

Kui küsimustik on täidetud, antakse teile individuaalset nõu, kuidas olla parem õppija.

Palun tee ristike selles ruudus, mis kõige paremini kirjeldab sinu käitumist õppimise ajal.

1.Kui mul on õppimisega probleeme, mõtlen, et ma ei ole piisavalt tark (nutikas).
2.Sageli ma arutlen endamisi, mis aitab või mis takistab minu õppimist.
3.Kui alustan millegi õppimist, sean ise endale eesmärgid.
4.Kui mul on vaja uut infot, siis ma tean kuidas leida usaldusväärne allikas.
5.Arvan, et õppimine kellegagi koos on tulemuslikum kui üksi õppimine.
6.Ma saan aru, miks ma midagi õpin ( mis on minu eesmärgid).
7.Kui mul on õppimisega probleeme, püüan mõista ( aru saada), mis on selle põhjus.
8.Mul ei ole kunagi õppimiseks aega.
9.Kui ma millestki aru ei saa, siis ma jätan selle vahele.
10.Ma suudan oma arvamuse õpperühma teistele liikmetele välja öelda.
11.Kui mul on raske alustada millegi õppimist, siis ma püüan endale selgeks teha, mida ma saavutada tahan.
12.Ma tean kuidas õppida kõige efektiivsemal viisil 1
13.Kohe kui ma alustan õppimisega, hakkavad mind segama mitmed asjad (telefonikõned, e-kirjad, pereliikmed, kohvijoomine jne).
14.Ma kulutan palju aega, et leida üles see info või materjal, mis mul kusagil juba olemas on.
15.Kui ma näen, et kellelgi on õppimisega probleeme, pakun oma abi.
16.Kui ma õpin midagi, siis ma püüan ette kujutada kuidas ma saan seda elus reaalselt kasutada.
17.Kui mul on õppimisega probleeme, siis ma püüan leida erinevaid õppimise viise (võtteid).
18.Ma teen endale ajakava oma päeva ja õppimise planeerimiseks.
19.Ma räägin alati oma sõpradele ja pereliikmetele sellest, mida (uut) olen õppinud.
20.Kui mul on õppimisega probleeme, küsin abi kaasõppijatelt.
21.Kui ma saavutan endale seatud eesmärgi, siis ma premeerin end millegi heaga.
22.Ma tean kuidas täiendada oma õppimise viise tuginedes eelnevale õppimiskogemusele.
23.Õppimist puudutavate asjade kohta (õppimise kohta )ma ei ütle kunagi, et teen seda hiljem.
24.Kui olen saanud info erinevatest allikatest, siis tean, kuidas leida selle hulgast kõige olulisem.
25.Ma leian alati kellegi, kellega saan koos õppida.